Typsida – Gustav II Adolf – 4 Mark typ 1

Före kröningen

Myntfakta:

Stockholm     1613-1617     19,75 g     39-43 mm     82,1% silver

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy         

Gravör:  okänt

ÅrVariant 1Variant 2Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1:11613inget skägg5544RR
Typ 1:2a1614doSVENSKE56a45aS
Typ 1:2b1614doSVENKE56b45bRRRR
Typ 1:2c1614doGLORA56cRRRR
Typ 1:2d1614dobakvänd 456d45cRRRR
Typ 1:31615do57a46endast
off.saml?
Typ 1:41615skägg57bS
Typ 1:51616do5847R
Typ 1:61617do5948fler än 15 ex
Typ 1:2a (Foto MISAB 4)
Typ 1:2b med SVENKE i omskriften (Foto Spink 143)
Typ 1:2c med bakvänd 4:a i årtalet (Foto Ahlström 16)
Typ 1:3 med en skäggig kung (Foto MISAB 29)