Raritetssidan – Gustav II Adolf – 4 Mark 1626

ex 1.

kvalitet 01, “plantsfel”

Ahlström 20 (1979) –> Bjarne Ahlström –> Rolf Sjöbergs samling (1979-1989) –> Ahlström 40 (1989) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 40)

ex 2.

Holmbergs Mynthandel (1909) –> Otto Smiths samling (1909-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Ahlström 23 (1981) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 23)

ex 3.

kvalitet 1, “varit infattad”

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Claes-Olof Algårds samling –>?–> Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)