Rariteter på MISAB 33

Jag har gjort en del uppdateringar på raritetssidorna med avseende på den gångna MISAB-auktionen och det är hög tid att redovisa dem. Det känns dock lite futtigt med min lilla lista från Karl XI och framåt, när de flesta intressanta mynten, vilka jag inte har någon koll på, återfanns tidigare i katalogen. Men det är det ju inte så mycket att göra åt.

Min lista består av 15 mynt och det är ju lite mindre än vanligt. Det beror mest på att det var färre äldre guldmynt än vi vant oss vid de senaste åren. Intressant att notera är att huvuddelen är “nya” ex som inte blivit registrerade tidigare och det tyder på att de kommer från gamla samlingar.

Nr 150. Multipelriksdaler 1660 (begravningen)      11 kända ex

Nr 152. Dukat 1676. (sm 27a)      6 kända ex

Nr 229. Öre SM 1715 (rutad rand).      16 kända ex

Nr 248. Dukat 1743 av ostindiskt guld.      4 kända ex      (ex Ahlström 5)

Nr 261. Riksdaler 1739.      10 kända ex      (ex Ahlström 71)

Nr 271. 1/4 Riksdaler 1748 (sm 105b).      9 kända ex

Nr 273. 2 Mark 1731.      15 kända ex

Nr 289. Ädelforsdukat 1770.      4 kända ex (ex Hagander)

Nr 347. Besöket i Avesta 1794. Mindre diameter.      2 kända ex

Nr 353. Dukat 1816.      11 kända ex

Nr 360. Kröningen 1809. Mindre porträtt      12 kända ex

Nr 436. 2 dukat 1839.      14 kända ex

Nr 453. 1/6 Riksdaler 1828. Slät rand.      2 kända ex (ex Schmitz)

Nr 463. 1/8 Riksdaler 1830. “Stjärnor och blad”.      9 kända ex

Nr 353. 50 Öre 1862. Slutet E.      8 kända ex

Nr 288. Dukat 1757.      1 känt ex

Intressantaste myntet denna gång var dukaten 1757, en årgång som jag inte känner till någon försäljning av sedan Sven Alrik Ljunggrens ex såldes 1910. Förutom sällsyntheten så kan man notera att andra 7:an i årtalet är punsad på en annan siffra. Om den siffran är 3, 5 eller 6 råder dock delade meningar. Bästa sättet att i ett sånt fall veta säkert är att se om man kan avgöra om 1757 års frånsida är stampidentisk med någon frånsida från nämnda årtal. Problemet i det här fallet är avsaknaden av myntbilder på dukater 1755 och 1756. Av de 10 kända exemplaren i privat ägo från 1753 har ingen en frånsida som är stampidentisk med detta ex. Men det är ju inget bevis, bara en indikation.

Falcoin