Raritetssidan – Karl XV – 50 Öre 1862 med slutet E

Bildjämförelse

Jämförelse mellan de båda frånsidorna på 1862 års 50-öringar. “Slutet E” till vänster har samma stil på öretexten som användes redan 1857. Den nya stilen med “öppet E” till höger blev dock den vanligaste 1862. (Foto MISAB 27)

ex 1.

kvalitet 0, “spegel”

Lager Kirchhoff (1908) –> Otto Smiths samling (1908-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –> förmodligen Bjarne Ahlström –> Ahlström 18 (1978) osåld –> Ahlström 28 (1983) –>?

(Foto Ahlström 28)

ex 2.

kvalitet 01/0, “praktex, spegelglans”

Ahlström 36 (1987) –> Jan Hyllengren, Hirsch Mynthandel –> förmodligen Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –> förmodligen Bjarne Ahlström –> Ahlström 44 (november 1991) –> Jan Anderssons samling –> Ahlström 45 (1992) –>

Det går inte att avgöra om det verkligen var det här exemplaret som såldes på Auktionsverket 1991, bilderna är för olika, men det är sannolikt. Det var nämligen då som Hirsch myntkonsortier såldes ut och det är inte så troligt att man hade 2 ex av denna sällsynta variant. Däremot är det styrkt att Jan Andersson köpte exemplaret strax innan han sålde hela sin myntsamling och övergick till att samla numismatisk litteratur. (Foto Ahlström 45)

ex 3.

kvalitet 01/0, “lätt patina och stämpelglans”

Einar Erikssons samling –> MISAB 30 (2019) –> Sven R:s samling

(Foto MISAB 30)

ex 4.

kvalitet 01/0, “praktexemplar med vacker patina och underliggande spegelglans”

Ahlströms lagerlistor 42 och 45 (1972-1973) –> Nils J Lindbergs samling (1974-2015) –> MISAB 15 (2015) –>?–> Künker 271 (2016) –>?

I Ahlströms lagerkatalog 42 visas en bild av ett ex med slutet E, men det finns inget som definitivt visar att det är det ex som Lindberg senare köpte. I katalog 45 visas ingen bild alls.Men det är trots allt en sällsynt variant och chansen att Ahlström skulle haft 2 ex i lager bara något år innan Lindberg köpte är mindre än chansen att det är samma ex.(Foto MISAB 15)

ex 5.

kvalitet 01/0, “gniden, stämpelglans”

Sture Johanssons samling –> MISAB 27 (2018) –> R. Jonsson –> MM:s samling –> Helsingborgs Mynthandel –> Fenris samling

(Foto MISAB 27)

ex 6.

kvalitet 01/0, “hårfina rispor”

MISAB 33 (2019) –> Nils-Unos samling

(Foto MISAB 33)

ex 7.

kvalitet 01/0

MISAB 44 (2024) –> Kräftfiskarns samling

(Foto MISAB 44)

ex 8.

kvalitet 01 , “obetydliga repor”

Ahlström 39 (1989) –>?–> Myntkompaniet 7 (2014) –>?

(Foto Myntkompaniet 7)

ex 9.

kvalitet 01, “obetydliga repor”

samling Bonde på Eriksberg –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)