Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1676 (typ 20 med mm)

ex 1.

kvalitet 01, “svagt bucklig, liten repa”

Isidor Adolf Bonniers samling (bon 5) –> George de Lavals samling –> Schulman 185 (1933) –> Gunnar Ekströms samling (1933-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1987-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (nr 945:1989) –> Julius Haganders samling (1989-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –> Berndt Göhles samling (nr 33)

Foto Hagander 2)

ex 2.

kvalitet 01, “obetydligt bucklig”

Hjalmar Wennerths samling –> Hirsch Mynthandel (1967) –> Nild J.Lindbergs samling (1967-2016) –> MISAB 19 (2016) –> 9

(Foto MISAB 19)

ex 3.

kvalitet 1+

Claes-Olof Algårds samling (-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) nr 944 –> Sten Törngrens samling (1989-2000) –> Spink 143:916 (2000) –> Berndt Göhles samling (nr 32)

Enligt Törngrens anteckningar blev denna osåld på Schmitz auktion och han fick köpa den efteråt för 4000 CHF (utrop 6000) utan provision. (Foto från Schmitz katalog)

ex 4.

kvalitet 1+

?–> Åke Järnums samling (-1979) –> i Järnums arvingars ägo (1979-1983) –>?–> Ahlström 41 (1990) –> Ulf Nordlind som ombud –> Julius Haganders samling (1990-2012) –> Künker 219, auktion Hagander 4 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26, auktion Ertzeid 3 (2018) –> köpare 10

(Foto Hagander 4)

ex 5.

kvalitet 1+, “obetydliga spår av böjning”

MISAB 33 (2019) –> GR:s samling

(Foto MISAB 33)

ex 6.

kvalitet 1+, “varit infattad”

?–> Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –> Berndt Ahlström –>?–> Antikören 23 (1999) –> Antikören webb 5 (2000) –>?

(Foto Antikören 23)