Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1676 (typ 20 med mm)

ex 1.

kvalitet 01, “svagt bucklig, liten repa”

Isidor Adolf Bonniers samling (bon 5) –> George de Lavals samling –> Schulman 185 (1933) –> Gunnar Ekströms samling (1933-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1987-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (nr 945:1989) –> Julius Haganders samling (1989-2011) –> Künker 195, auktion Hagander 2 (2011) –>?

Foto Hagander 2)

ex 2.

kvalitet 01, “obetydligt bucklig”

Hjalmar Wennerths samling –> Hirsch Mynthandel (1967) –> Nild J.Lindbergs samling (1967-2016) –> MISAB 19 (2016) –> 9

(Foto MISAB 19)

ex 3.

kvalitet 1+

?–> Claes-Olof Algårds samling (-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (nr 944:1989) –> Sten Törngrens samling (1989-2000) –>?

Enligt Törngrens anteckningar blev denna osåld på Schmitz auktion och han fick köpa den efteråt för 4000 CHF (utrop 6000) utan provision. (Foto från Schmitz katalog)

ex 4.

kvalitet 1+

?–> Åke Järnums samling (-1979) –> i Järnums arvingars ägo (1979-1983) –>?–> Ahlström 41 (1990) –> Ulf Nordlind som ombud –> Julius Haganders samling (1990-2012) –> Künker 219, auktion Hagander 4 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26, auktion Ertzeid 3 (2018) –> köpare 10

(Foto Hagander 4)

ex 5.

kvalitet 1+, “obetydliga spår av böjning”

MISAB 33 (2019) –> GR:s samling

(Foto MISAB 33)

ex 6.

kvalitet 1+, “varit infattad”

?–> Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –> Berndt Ahlström –>?–> Antikören 23 (1999) –> Antikören webb 5 (2000) –>?

(Foto Antikören 23)