Typsida – Karl XI – 2 Daler sm (Typ 7)

Myntfakta:

Avesta     koppar från privata personer och företag

Myntordning 20/2 1674: 2,721 kg

Gravörer: Johan Michelsson Planting (1674-1686)

          Anders Wikman (1689-1691)

Stämplarna graverade av Planting

       Typ 7:1.     1674          sm 275

       Typ 7:2.     1675          sm 277

       Typ 7:3.     1676          sm 278

       Typ 7:4.     1677          sm 279

       Typ 7:5.     1678          sm 280

       Typ 7:6.     1679          sm 281

       Typ 7:7.     1680          sm 282

       Typ 7:8.     1681          sm 283

       Typ 7:9.     1682          sm 284

       Typ 7:10.     1683          sm 285

       Typ 7:11.     1684          sm 286

       Typ 7:12.     1685          sm 287

       Typ 7:13.     1686          sm 288

Stämplarna graverade av Wikman

       Typ 7:14.     1689          sm 289

       Typ 7:15.     1690          sm 290

       Typ 7:16.     1691          sm 291

De 3 stjärnorna på mittstämpeln är märket som visar att kopparn kommer från privata leverantörer. (Bertel Tingströms foto)

Gravören Johan Michelsson Planting dog 1688. Mycket tyder på att han var sjuk en tid före och att detta är en bidragande orsak till att plåtmyntproduktionen avstannade 1687-1688. När Anders Wikman anställdes 1689 kom tillverkningen igång igen.