Typsida – Karl XI – 2 Daler sm – Typ 3

Myntfakta:

Avesta     koppar från privata personer och företag

Myntordning 20/2 1674: 2,721 kg

Gravörer: Johan Michelsson Planting (1674-1686)

          Anders Wikman (1689-1691)

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 3:11674279275totalt 43 ex*
13 ex privat
Typ 3:21675281277totalt 34 ex*
8 ex privat
Typ 3:31676282278totalt 47 ex*
10 ex privat
Typ 3:41677283279totalt 12 ex*
2 ex privat
Typ 3:51678284280totalt 7 ex*
1 ex privat
Typ 3:61679285281totalt 12 ex*
1 ex privat
Typ 3:71680286282totalt 10 ex*
2 ex privat
Typ 3:81681287283totalt 7 ex*
2 ex privat
Typ 3:91682288284totalt 20 ex*
3 ex privat
Typ 3:101683289285totalt 20 ex*
5 ex privat
Typ 3:111684290286totalt 14 ex*
3 ex privat
Typ 3:121685291287totalt 9 ex*
1 ex privat
Typ 3:131686292288totalt 15 ex*
2 ex privat
Typ 3:141687293totalt 1 ex*
inga privat
Typ 3:151689294289totalt 13 ex*
2 ex privat
Typ 3:161690295290totalt 5 ex*
inga privat
Typ 3:171691296291totalt 5 ex*
1 ex privat

De 3 stjärnorna på mittstämpeln är märket som visar att kopparn kommer från privata leverantörer. (Bertel Tingströms foto)

Gravören Johan Michelsson Planting dog 1688. Mycket tyder på att han var sjuk en tid före och att detta är en bidragande orsak till att plåtmyntproduktionen avstannade 1687-1688. När Anders Wikman anställdes 1689 kom tillverkningen igång igen.