Raritetssidan – Karl XI – 2 Daler 1681 – sm 287

ex 1.

kvalitet 1+

Anders Nyströms samling –> Ahlström 3:642 (1973) –>?

(foto saknas)

ex 2.

kvalitet 1

Anders Nyströms samling –> Ahlström 3:643 (1973) –>?

Tingström kände endast till 1 exemplar i privat ägo, och det kan ju tyckas lite märkligt att han missade dessa båda försäljningar på samma auktion som han själv sålde sin dubblettsamling. Anders Nyström var en doldis men blev känd när han omnämndes i boken om Ragnar Engeström.