Raritetssidan – Karl XI – 2 Daler 1679 – sm 285

ex 1.

kvalitet 1+, delvis korroderad, svagpräglad”

Ahlström 51 (1995) –> Håkan Westerlund –>?

Detta är enda försäljningen vi registrerat och den är inte avbildad.