Raritetssidan – Karl XI – 2 Daler 1691 – sm 296

Försäljningar där foto saknas:

ex. Henrik Pripp –> Ahlström 29 (1984) –> Strandberg kvalitet 1+, “viktjusterad”

ex. Ahlström 35 (1987) kvalitet 1+

Tingström kände bara till 1 ex i privat ägo, och det kan ju mycket väl vara samma ex som sålts på ovanstående auktioner.