Raritetssidan – Karl XI – 2 Daler 1680 – sm 286

Enligt Tingström ska det finnas minst 2 ex i privat ägo, men tyvärr har vi inte kunnat registrera någon försäljning.