Raritetssidan – Karl XI – 2 Daler 1685 – sm 291

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 42 (1990) kvalitet 1, “delvis svagpräglad, korroderad”

ex. Ahlström 54 (1996) kvalitet 1, “grafitterad”

ex. Ahlström 71 (2004) kvalitet 1/1+, “viktjusterad”

Tingström kände endast till 1 ex i privat ägo, men att döma av objektsbeskrivningarna så är det nog 3 olika ex som blivit sålda.