Raritetssidan – Karl XI – 2 Daler 1678 – sm 284

Tingström kände inte till något exemplar i privat ägo

ex 1.

kvalitet 1+, “korroderad, lätt rengjord, ompatinerad, baksidan fernissad”

MISAB webb 29 (2020) –>?

(MISABs foto)

ex 2.

kvalitet 1, “rengjord, ompatinerad”

Myntkompaniet 17 (2019) –>?

Tingström hittade inga privata exemplar av den här årgången, men inte heller han var komplett. (Foto Mynkompaniet 17)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 37 (1988) kvalitet 1, “rengjord”