Raritetssidan – Karl XI – 2 Daler 1677 – sm 283

Enligt Tingström ska de finnas 2 exemplar av detta årtal i privat ägo, men endast 1 försäljning är registrerad och den saknar bild.

ex 1.

kvalitet 1+/01

Hirsch 5 (1977) –>?

(foto saknas)