Typsamlingssidan – Kristina – Riksdalervalörer

4 Riksdaler                 1645-1646

(Foto från nya SM-boken)

2 Riksdaler        Typ 1         1644-1647

(Foto MISAB 17)

2 Riksdaler        Typ 2         1649

(Foto Bonde 6)

1 Riksdaler        Typ 1         1633

(Foto MISAB 15)

1 Riksdaler        Typ 2         1639-1641

(Foto MISAB 13)

1 Riksdaler        Typ 3         1641-1647 och 1652-1653

(Foto MISAB 7)

1 Riksdaler     Typ 4     1647

(Foto SNF 158)

1/2 Riksdaler        Typ 1         1639-1641

(Foto MISAB 8)

1/2 Riksdaler        Typ 2-3         1641-1647 och 1652

(Foto Bonde 3)

1/4 Riksdaler        Typ 1         1640-1641

(Foto Bonde 1)

1/4 Riksdaler        Typ 2-3         1641-1646

(Foto från Schmitz katalog)