Typsamlingssidan – Karl (IX), hertig av Södermanland

Myntort Heidelberg 1583

1 Guldentaler      

(Foto från SM-boken)

Myntort Nyköping 1586-1587

1 Daler      1587

(Foto från SM-boken)

2 Mark      1587

(Foto MISAB 6)

1 Mark      typ 1      1586

unik på Erimitaget

(Foto från SM-boken)

1 Mark      typ 2      1586-1587

(Foto MISAB 15)

4 Öre      1587

(Foto från SM-boken)

Myntort Stockholm 1593-1599

8 Mark (guldklipping)      1598-1599

(Foto Hagander 3)

1 Daler      typ 1      1593-1594

(Foto MISAB 20)

1 Daler      typ 2      1595-1598

(Foto Hagander 3)

Myntort Gripsholm 1598

1 Mark (klipping)      

Foto MISAB 6)

Myntort Kalmar 1603

8 Mark (guldklipping)      

(Foto från SM-boken)

4 Mark (klipping)      

(Foto MISAB 16)

2 Mark (klipping)      

(Foto MISAB 36)

Myntort Linköping 1604

4 Mark (klipping)

(Foto MISAB 15)

2 Mark (klipping)

(Foto MISAB 6)