Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Västerås

Typ 1      utan år (1524)

Inget stort A på någon av sidorna

(Foto från SM-boken)

Typ 2      utan år (1528-1529)

Stort A på åtsidan

(Foto från SM-boken)

Typ 3      1529-1531

Stort A på frånsidan

(Foto MISAB 6)

Typ 4      1530

Årtalet på åtsidan

(Foto MISAB 13)

Hybrid 1      utan år (1529)

2 åtsidor

(Foto från SM-boken)

Hybrid 2      1530)(1531

Årtal på båda sidorna

(Foto från SM-boken)