Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Västerås – Hybrid 1

Myntfakta:

Västerås     utan år (1529)      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Anders Hansson   

Gravör: okänt

Gamla sm 30

Nya sm 29

RRRR

(Foto från SM-boken)