Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Västerås – Typ 2

Myntfakta:

Västerås     utan år (1528-29)      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Anders Hansson   

Gravör: okänt

Gamla sm 28

Nya sm 27

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)