Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Västerås – Hybrid 2

Myntfakta:

Västerås     1530)(1531      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Anders Hansson   

Gravör: okänt

Gamla sm 33a

Nya sm 33

Unik (Antell)

Ett dåligt ex där man endast kan ana sig till de båda årtalen. I motsats till övriga hybrider så är det inte två frånsidor som kopplats ihop; i stället är det åtsidan till sm 32 som kopplats med frånsidan till sm 34. (Foto från SM-boken)