Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Västerås – Typ 4

Myntfakta:

Västerås     1530      ca 16-18 mm        0,97 g      26,55% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Anders Hansson   

Gravör: okänt

Gamla sm 32a

Nya sm 32

RRR

(Foto MISAB 13)