Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Västerås – Typ 1

Myntfakta:

Västerås     utan år (1524)      ca 17-18 mm        0,94 g      34,4% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Günther Laays 

Gravör: okänt

Gamla sm 27

Nya sm 26

Unik på KMK

(Foto från SM-boken)