Typsamlingssidan – Gustav II Adolf – stormynt i guld och silver

Kastmynten ingår ej, men i övrigt finns alla guldmynt med. Även de som vanligtvis inte brukar betecknas “stormynt”. Sorteringen är i första hand efter årtal och i andra hand efter stampuppsättning.

Typ 1          1615          konungens porträtt med lagerkrans

16 Mark

(Foto Hagander 3)

Typ 2-6          1617          okrönt konung

128 Mark, 64 Mark, 40 Mark, 20 Mark samt 12 Mark          

(Foto KMK)

Typ 7-12          utan år          krönt konung, vanlig sköldform

128 Mark, 20 Mark, 16 Mark, 12 Mark och 8 Mark

(Foto Uppsala Universitets Myntkabinett)

Typ 13-15          utan år          krönt konung, hjärtformad sköld

20 Mark, 16 Mark och 8 Mark

(Foto MISAB 7)

Typ 16          1620          kungen i halvfigur med krona, spira och riksäpple

64 Mark

(Foto KMK)

Typ 17          1624          konungens porträtt med krona

16 Mark

(Foto Hagander 2)

Typ 18          1626          klipping i guld

10 Mark

(Foto Hagander 3)

Typ 19-20          1632          kungen rider skrittande häst

4 Riksdaler och 3 Riksdaler

(Foto Uppsala UMK)

Typ 21          1632          galopperande häst, WAND Q REX

4 Riksdaler

(Foto Ahlström 18)

Typ 22          1632          galopperande häst, E C IN Q D

4 Riksdaler

(Foto Ahlström 14)

Typ 23-24          1633          galopperande häst men ny frånsida

4 Riksdaler och 2 Riksdaler

(Foto Künker 350)