Typsamlingssidan – Gustav II Adolf – reguljära riksdalervalörer

1 Riksdaler    Typ 1            1615-1616

Okrönt konung

(Foto MISAB 30)

1 Riksdaler    Typ 2            1617

Krönt konung, dubbel omskrift

(Foto MISAB 17)

1 Riksdaler    Typ 3            1617-1619

Enkel omskrift med VANDALOR REX

(Foto MISAB 35)

1 Riksdaler    Typ 4            1631

Ny omskrift med SVECORVM och frälsaren utan mantel

(Foto KMK)

1 Riksdaler    Typ 5            1631-1632

Porträtt med skärpknut på ryggen

(Foto MISAB 13)

1 Riksdaler    Typ 6            1632

SVECORVM och utan skärpknut, men frälsaren med mantel

(Foto Ahlström 40)

1/2 Riksdaler    Typ 1            1631

Porträtt med skärpknut på ryggen

(Foto Ahlström 55)

1/2 Riksdaler    Typ 2            1631-1632

Porträtt utan skärpknut

(Foto MISAB 10)