Typsamlingssidan – Fredrik I – Plåtmynt

Under Fredriks regeringsperiod nådde den svenska kopparexporten sin kulmen. Det mesta såldes i form av plåtmynt i 4, 2, 1 och ½ Daler sm. Totalt tillverkades plåtmynt till ett värde av 15644310 Daler sm under åren 1720-1750. Den övervägande delen, 99,9%, kom från Avesta, men 1746 och 1748 förekommer även Ljusnedal och Huså som myntorter.Nedan redovisas varje förekommande plåtmyntstyp med en hörnstämpel till vänster och mittstämpeln till höger. Hörnstämplarna motsvarar rundmyntens åtsidor och har alltid kungens krönta monogram FRS samt årtalet. Mittstämpeln motsvarar frånsidan och har valör samt myntortsmärke. Korslagda dalpilar stod för Avesta, L i spegelmonogram stod för Ljusnedal och ett krönt G stod för Huså. Att man använde ett G i Huså kommer sig av att kopparn levererades av Gustavsbergsbolaget.

4 Daler sm     1720-1746

(Foto Gabriel Hildebrand)

2 Daler sm     Typ 1      1720-1750

Avesta

(Foto Gabriel Hildebrand)

1 Daler sm     Typ 1      1720-1750

Avesta

(Foto Gabriel Hildebrand)

1/2 Daler sm     Typ 1      1720-1750

Avesta

(Foto Gabriel Hildebrand)

2 Daler sm     Typ 2      1746

Ljusnedal

(Foto Gabriel Hildebrand)

1 Daler sm     Typ 2      1746 och 1748

Ljusnedal

(Foto Gabriel Hildebrand)

1/2 Daler sm     Typ 2      1746 och 1748

Ljusnedal

(Foto Gabriel Hildebrand)

1 Daler sm     Typ 3      1748

Huså     koppar från Gustavsbergsbolaget

(Foto Gabriel Hildebrand)

1/2 Daler sm     Typ 3      1748

Huså      koppar från Gustavsbergsbolaget

(Foto Gabriel Hildebrand)