Typsida – Fredrik – 2 Daler sm (typ 2)

Ljusnedal

Myntfakta:

Ljusnedal     1746     ca 1,5 kg     ca 15 x 16 cm     koppar

Gravör:  Johan Wikman

     Typ 2:1.     1746       sm 303          Endast 1 känt exemplar (KMK)          Unik

I Ljusnedal präglades plåtmynt 1746 för totalt 6480 Daler sm fördelat på 2, 1 och ½ Daler sm. (Foto Gabriel Hildebrand)