Typsida – Fredrik – 4 Daler sm

Myntfakta:

Avesta     1720-1746     ca 3 kg     ca 23 x 24 cm     koppar

Gravörer: Anders Wikman     1720-1730

             Johan Wikman     1730-1746

     Typ 1:1.     1720      sm 183

     Typ 1:2.     1721      sm 184

     Typ 1:3.     1722      sm 185

     Typ 1:4.     1723      sm 186

     Typ 1:5.     1724      sm 187

     Typ 1:6.     1725      sm 188

     Typ 1:7.     1726      sm 189

     Typ 1:8.     1727      sm 190

     Typ 1:9.     1728      sm 191

     Typ 1:10.     1729      sm 192

     Typ 1:11.     1730      sm 193

     Typ 1:12.     1731      sm 194

     Typ 1:13.     1732      sm 195

     Typ 1:14.     1733      sm 196

     Typ 1:15.     1734      sm 197

     Typ 1:16.     1735      sm 198

     Typ 1:17.     1736      sm 199

     Typ 1:18.     1737      sm 200

     Typ 1:19.     1738      sm 201

     Typ 1:20.     1739      sm 202

     Typ 1:21.     1740      sm 203

     Typ 1:22.     1741      sm 204

     Typ 1:23.     1742      sm 205

     Typ 1:24.     1743      sm 206

     Typ 1:25.     1744      sm 207

     Typ 1:26.     1745      sm 208

     Typ 1:27.     1746      sm 209

Upplagorna finns endast redovisade med det totala värdet av 4, 2, 1 och ½ Daler sm per år.

(Foto Gabriel Hildebrand)