Typsida – Fredrik – 1/2 Daler sm 1748 – Huså

Myntfakta:

Huså     1748     ca 0,4 kg     ca 7 x 8 cm     koppar

Upplaga okänd

Gravör: Johan Wikman

Gamla sm 309

Nya sm 314

Totalt 45 ex enligt Tingström, R privat

(Foto Gabriel Hildeman)