Typsida – Fredrik – 1/2 Daler sm (typ 1)

Avesta

Myntfakta:

Avesta     1720-1750     ca 0,4 kg     ca 7 x 8 cm     koppar

Gravörer:  Anders Wikman     1720-1730

             Johan Wikman     1730-1750

     Typ 1:1.     1720      sm 272

     Typ 1:2.     1721      sm 273

     Typ 1:3.     1722      sm 274

     Typ 1:4.     1723      sm 275

     Typ 1:5.     1724      sm 276

     Typ 1:6.     1725      sm 277

     Typ 1:7.     1726      sm 278

     Typ 1:8.     1727      sm 279

     Typ 1:9.     1728      sm 280

     Typ 1:10.     1729      sm 281

     Typ 1:11.     1730      sm 282

     Typ 1:12.     1731      sm 283

     Typ 1:13.     1732      sm 284

     Typ 1:14.     1733      sm 285

     Typ 1:15.     1734      sm 286

     Typ 1:16.     1735      sm 287

     Typ 1:17.     1736      sm 288

     Typ 1:18.     1737      sm 289

     Typ 1:19.     1738      sm 290

     Typ 1:20.     1739      sm 291

     Typ 1:21.     1740      sm 292

     Typ 1:22.     1741      sm 293

     Typ 1:23.     1742      sm 294

     Typ 1:24.     1743      sm 295

     Typ 1:25.     1744      sm 296

     Typ 1:26.     1745      sm 297

     Typ 1:27.     1746      sm 298

     Typ 1:28.     1747      sm 299

     Typ 1:29.     1748      sm 300

     Typ 1:30.     1749      sm 301

     Typ 1:31.     1750      sm 302

Upplagorna finns endast redovisade med det totala värdet av 4, 2, 1 och ½ Daler sm per år.

(Foto Gabriel Hildebrand)