Typsida – Fredrik – 2 Daler sm (typ 1)

Avesta

Myntfakta:

Avesta     1720-1750     ca 1,5 kg     ca 15 x 16 cm     koppar

Gravörer:  Anders Wikman     1720-1730

             Johan Wikman     1730-1750

     Typ 1:1.     1720      sm 210

     Typ 1:2.     1721      sm 211

     Typ 1:3.     1722      sm 212

     Typ 1:4.     1723      sm 213

     Typ 1:5.     1724      sm 214

     Typ 1:6.     1725      sm 215

     Typ 1:7.     1726      sm 216

     Typ 1:8.     1727      sm 217

     Typ 1:9.     1728      sm 218

     Typ 1:10.     1729      sm 219

     Typ 1:11.     1730      sm 220

     Typ 1:12.     1731      sm 221

     Typ 1:13.     1732      sm 222

     Typ 1:14.     1733      sm 223

     Typ 1:15.     1734      sm 224

     Typ 1:16.     1735      sm 225

     Typ 1:17.     1736      sm 226

     Typ 1:18.     1737      sm 227

     Typ 1:19.     1738      sm 228

     Typ 1:20.     1739      sm 229

     Typ 1:21.     1740      sm 230

     Typ 1:22.     1741      sm 231

     Typ 1:23.     1742      sm 232

     Typ 1:24.     1743      sm 233

     Typ 1:25.     1744      sm 234

     Typ 1:26.     1745      sm 235

     Typ 1:27.     1746      sm 236

     Typ 1:28.     1747      sm 237

     Typ 1:29.     1748      sm 238

     Typ 1:30.     1749      sm 239

     Typ 1:31.     1750      sm 240

Upplagorna finns endast redovisade med det totala värdet av 4, 2, 1 och ½ Daler sm per år.

(Foto Gabriel Hildebrand)