Typsida – Fredrik – 1/2 Daler sm (typ 2)

Ljusnedal

Myntfakta:

Ljusnedal     1746 och 1748     ca 0,4 kg     ca 7 x 8 cm     koppar

Gravör:  Johan Wikman

     Typ 2:1.     1746      sm 306

     Typ 2:2.     1748      sm 307           RRR     3 kända ex totalt

I Ljusnedal präglades plåtmynt 1746 för totalt 6480 Daler sm fördelat på 2, 1 och ½ Daler sm. 1748 var det totalt 4320 Daler.(Foto Gabriel Hildebrand)