Raritetssidan – Karl XIII

1 Dukat

1816                             13 kända ex     sm 8

Alla övriga årgångar, inklusive Daladukaten 1810, har fler än 15 kända ex och redovisas därför inte.

1 Riksdaler

1814 med NORR                 17 kända ex     sm 12

1/6 Riksdaler

1809                              6 kända ex     sm 19

1810 och 1814     fler än 15 kända ex vardera     sm 20-21

1815                              7 kända ex     sm 22

1817                             10 kända ex     sm 23

Kastmynt

Kröningen 1809 med litet porträtt     14 kända ex     sm 31 var

Begravningen 1818 med jordglob      

räfflad rand                     9 kända ex     sm 33

slät rand                        2 kända ex     sm 33 var