Raritetssidan – Karl XIII – 1/6 Riksdaler 1815

ex 1. 

kvalitet 1+/01, plantsrispor frånsidan

Bondes samling (1916-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “kraftiga plantsrispor, delvis svagpräglad”

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverks auktion (mars 1991) –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 3. 

kvalitet 1+

Capitol Coin Company, New York (1947) –> Manne Jakobssons samling (1947-1965) –> Per Hellströms samling (1965-1989) –> Gunnar Hellströms samling (1989-2015) –>J.O.B:s samling –> Helsingborgs Mynthandel (-2023) –> Fenris samling

Det sägs att en del av Virgil Brands mynt såldes via Capitol Coins i New York, vilket betyder att detta ex mycket väl kan stamma från Israel Berghmans samling. Detta kommer nog inte att kunna bevisas så provenienskedjan blir nog inte längre än så här. Men det är ju gott nog. (Björks foto)

ex 4. 

kvalitet 1/1+, delvis svagt utpräglad, repa åtsidan

Bengt Reuterskiölds samling –> Claes-Olof Algårds samling (1967-1977) –> Per Österlunds auktion 1977 –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?

Överste Bengt Reuterskiöld dog 1966 och Algård köpte hela hans samling av Reuterskiölds änka året efter. (Foto Per Österlund)

ex 5. 

kvalitet 1/1+

MISAB 9 (2013) –> R.F:s samling

(Foto MISAB 9)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “repa, ofullständig randräffling

MISAB 30 (2019) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 30)

ex 7. 

kvalitet 1/1+ 

Ahlströms lagerlista 39-60 (1972-1979) –>?


(Foto Ahlströms lagerlista 39))

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. Sven Svensson –> SNF 54 (maj 1964) –> Harry Glück

ex. J.K.Stiernstedt –> Appelgren 59 (1935) kvalitet 1

ex. Conrad Sundell –> Boberg 10 (1928) kvalitet 1?

ex. Boberg lagerlista 3 (1928)

ex. John Holmblom –> Holmberg 136 (aug 1926) kvalitet 1

ex. Nils Nilsson –> Holmberg 134 (dec 1925) kvalitet 1?

ex. Bobergs lagerlista 1 (nov 1925) kvalitet 1

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Ståhl

ex. Lehnberg –> Bukowski 144 (1902) –> Palm

ex. C.J.Nordqvist –> Bukowski 125 (1899)

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmbergs Mynthandel

ex. J.W.Torngren –> Bukowski 103 (1896)

ex. A.Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmbergs Mynthandel

ex. Christian Hammer –> Bukowski 72 (1891)