Typsida – Karl XIII – 1 Dukat (Typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1810-1814     3,48 g     ca 20,5 mm     97,6% guld               diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: 86382 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 1:1.     1810     (12748 ex)      sm 1      

     Typ 1:2.     1811     (9750 ex)      sm 3      

     Typ 1:3.     1812     (16420 ex)      sm 4      

    Typ 1:4.     1813     (25600 ex)      sm 5      

    Typ 1:5.     1814     (21864 ex)      sm 6      

De årliga upplagorna redovisas inom parentes

(Foto MISAB 12)