Typsida – Karl XIII – 1 Riksdaler (Typ 2)

SV.NORR

Myntfakta:

Stockholm     1814-1818     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver              

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Total upplaga okänd

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 2:1.     1814     (ingår i 6600 ex)      sm 12      S  

     Typ 2:2.     1815     (66156 ex)      sm 13 

    Typ 2:3.     1816     (12199 ex)      sm 14

    Typ 2:4.     1817     (9895 ex)      sm 15

    Typ 2:5.     1818     (8432 ex)      sm 16

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 12)