Typsida – Karl XIII – Kastmynt (Typ 3)

Konungens begravning med jordglob     (1/3 Riksdaler)

Myntfakta:

Stockholm     1818     9,75 g     ca 29,5 mm     87,8% silver      vinkelräfflad rand

Upplaga: mycket låg

Myntmästare: Olof Lidijn

Gravör: Carl Enhörning

ÅrVariantFörekomstSm-nr
Typ 3:1a1818räfflad randRR33
Typ 3:1b1818slät randRRR

Typ 3:1a. Den tredje kastmynttypen som präglades under Karl XIII:s period var ämnat för hans begravning 1818. På frånsidan hade man präglat två kungakronor, symboliserande Norge och Sverige, liggande på en jordglob. Myntet drogs tillbaka p.g.a. att en av kronorna täcker det nyss förlorade Finland. Mycket sällsynt mynttyp! (Foto från Schmitz katalog)

Typ 3:1b. Det finns två kända ex med slät rand och dessa har traditionellt ansetts vara efterpräglingar. När vidstående ex såldes på Ahlström 54 (1996) angav man dock proveniensen David Henrik Stierncrona, adjutant hos Karl XIII. Om den proveniensen stämmer så tyder det starkt på att varianten ändå är samtida. Tyvärr går dock detta inte längre att bevisa. Lägg också märke till att detta porträtt, till skillnad mot föregående ex, har en hårlock på vänster axel. (Foto MISAB 30)