Typsida – Karl XIII – 1/6 Riksdaler (Typ 1)

SVERIGES

Myntfakta:

Stockholm     1809-1810 och 1814     6,19 g     ca 26 mm     69,1% silver      vertikalt räfflad rand

Upplaga totalt: ca 1,2 miljoner ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 1:1.     1809     (706548 ex)      sm 19       RR

     Typ 1:2.     1810     (297498 ex)      sm 20 

    Typ 1:3.     1814     (199146 ex)      sm 21 

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 7)