Typsida – Karl XIII – 1/6 Riksdaler (Typ 2)

SV.NORR

Myntfakta:

Stockholm     1815 och 1817     6,19 g     ca 25 mm     69,1% silver      vertikalt räfflad rand

Upplaga totalt: 150060 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 2:1.     1815     (59196 ex)      sm 22       RR

     Typ 2:2.     1817     (90864 ex)      sm 23       RR

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 17)