Raritetssidan – Karl IX – Öresvalörer

2 Öre Stockholm

ÅrVarianterGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
2 Öre typ 1160563endast off.saml?69
2 Öre typ 2160864ganska vanlig70
2 Öre typ 21609sköldar med
spets nedtill
65a10 kända ex71a
2 Öre typ 21609Hybrid 165a2 kända ex71a)(71b
2 Öre typ 21609Hybrid 265a6 kända ex71b)(71a
2 Öre typ 21609sköldar med
rund nederdel
65aganska vanlig71b
2 Öre typ 31609sköldar med
voluter
65b4 kända ex72
2 Öre typ 2161066ganska vanlig73
2 Öre typ 21611677 kända ex74

1 Öre Stockholm

ÅrBiteckenVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1 Öre
typ 1
1609liten stjärna68vanlig75a
1 Öre
typ 1
1609bladornament682 kända ex75b
1 Öre
typ 1
1609liten stjärnaMONTA680 kända ex75c
1 Öre
typ 1
1610liten stjärna69vanlig76a
1 Öre
typ 1
1610bladornament69sällsynt76b
1 Öre
typ 1
1611liten stjärna70vanlig77a
1 Öre
typ 1
1611punktMONETA704 kända ex
1 Öre
typ 1
1611punktMONTA701 känt ex
1 Öre
typ 1
1611bladornament7013 kända ex77b
1 Öre
typ 1
1611blomma703 kända ex77c
1 Öre
typ 1
1611bärkvist701 känt ex77d
1 Öre
typ 1
1611stjärna inom ringstor vase7010 kända ex77e
1 Öre
typ 1
1611stjärna inom ringliten vase704 kända ex77f
1 Öre
typ 1
utan år
(1611)
712 kända ex78
1 Öre
typ 1
1612723 kända ex79

3 Penningar

Gamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
3 Penningar87unik på KMK80

Kastmynt (i silver)

ValörGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 21/2 Riksdaler764 kända ex81
Typ 31/4 Riksdalerunik i Lund82
Typ 41/8 Riksdaler77ganska vanlig83

Minnesmynt till Göteborgs grundläggning (i silver)

ValörGamla sm-nrFörekomstNya
sm-nr
Typ 23 Riksdaler731 känt ex84a-b*
Typ 32½ Riksdaler742 kända ex85a-b*
Typ 42 Riksdaler75a2 kända ex86a-b*
*Det finns två olika åtsidesstampar för dessa präglingar och dessa har en låg resp. hög krona ovanför vapenskölden. Sm-boken delar därför in sm-numren i a och b.

2 Öre Göteborg

ÅrVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
2 Öre typ 1a1609sköld som
6 mark i guld
781 känt ex87a
2 Öre typ 1b1609ny sköld786 kända ex87b
2 Öre typ 1c1609CALVS781 känt ex

1 Öre Göteborg

ÅrÅtsidaFrånsidaGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1 Öre typ 11609MONETA
PRIMA 1609
1 ÖR i
omskriften
8015 kända ex89a
1 Öre typ 11609MONTA
PRIMA 1609
1 ÖR i
omskriften
804 kända ex89b
1 Öre typ 21609MONETA
PRIMA 1609
1 ÖR på
fältet
812 kända ex90
1 Öre typ 31610MONETA
NOVA 1 ÖR
“årtalet” 1010
i omskriften
824 kända ex91a
1 Öre 
hybrid 1
1609
Typ 1)(Typ 3
MONETA
PRIMA 1609
ingen valör
“årtalet” 1010
i omskriften
83a2 kända ex92a
1 Öre 
hybrid 2
1610
Typ 4)(typ 3
MONETA
NOVA 1610
ingen valör
“årtalet” 1010
i omskriften
83b2 kända ex92b
1 Öre typ 41610MONETA
NOVA 1610
1 ÖR i
omskriften
845 kända ex93
1 Öre typ 51610MONETA
NOVA 1610
1 ÖR på
fältet
85vanlig94a
1 Öre typ 51610MONETA
NOVA 1610
felstavningen
CIVTATIS
851 känt ex
1 Öre typ 51611MONETA
NOVA 1611
1 ÖR på
fältet
868 kända ex95