Raritetssidan – Karl IX – 2 Öre 1609 – Hybrid 1

Spets på åtsidans sköld

ex 1.

kvalitet 1+, “varit böjd, partiellt svagpräglad”

Appelgren (1922) –> Gunnar Ekströms samling (1922-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Sten Törngrens samling (1987-2000) –> Spink 143:430 (2000) osålt –> Törngren igen (2000-2014) –> MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 2.

kvalitet 1+, “centralt något svagpräglad”

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (2020) –>?–> MISAB webb 45 (2022) –>?

(Foto MISAB webb 28)