Raritetssidan – Karl IX – 3 Riksdaler 1610 – Göteborgs grundande

ex 1.

kvalitet 1+, “randfel”

Holmberg 130 (1924) –>?–> Ted Malmstedt –> Claes-Olof Algårds samling (-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1989 –> Jan Hyllengren –> Hirsch konsortier –>?–> Künker 241 (2013) –>?

(Foto Künker 241)