Raritetssidan – Hertig Johan av Östergötland

1 Riksdaler 1617 – stort porträtt 8 kända ex

1 Riksdaler 1617 – litet porträtt 7 kända ex

4 Mark 1613 – vänstervänt porträtt 1 känt ex

4 Mark 1614 15 kända ex

1 Öre utan år – felstavat namn (IOHN) 2 kända ex

1 Öre utan år – felvänd valör (RÖ1) 1 känt ex

1 Öre utan år – utan valör 7 kända ex

1 Öre 1617 – felstavat namn (IOIAN) 1 känt ex

1 Öre 1617 – felstavning (MONTA) 1 känt ex

1 Öre “1671” 1 känt ex

1 Öre “17” – med valör 1 känd försäljning