Raritetssidan – Hertig Johan av Östergötland

ÅrVariant 1Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1 Riksdaler1617stort porträtt59 kända ex1a
1 Riksdaler1617litet porträtt58 kända ex1b
4 Mark
typ 1
1613högervänt
porträtt
1endast off.saml?2
4 Mark
typ 2
1613vänstervänt
porträtt
21 känt ex3
4 Mark
typ 3
16143sällsynt4
4 Mark
typ 3
1617/46endast off.saml?5
ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
1 Öreutan årvalör bredvid
lejonet
IOHAN4b2 kända ex6a
1 Öreutan årvalör under
lejonet
IOHAN4avanlig6b
1 Öreutan årdoIOHN4a2 kända ex6c
1 Öre1617doIOHAN7aganska vanlig6d
1 Öre1617doIHAN7a1 känt ex6e
1 Öre1617doIOIAN7a1 känt ex
1 Öre1617doSVCIAE7a3 kända ex6f
1 Öre1617doMONTA7a3 kända ex6g
1 Öre“17”do7bendast off.saml?6h
1 Öre“17”utan valörMONETA7cganska vanlig6i
1 Öre“17”doMONTA7c????
1 Öre“1671”valör under
lejonet
felskrivet
årtal
7d3 kända ex6j
1 Öreutan årdovalör RÖ11 känt ex6l
1 Öreutan årutan valörMONETA4c10 kända ex6m
1 Öreutan årdoMONTA4c1 känt ex