Typsida – Hertig Johan – 4 Mark typ 1

Högervänt porträtt

Myntfakta:

Vadstena     1613     19,75 g     39-43 mm     82,1% silver

Myntmästare:  David Kohl         

Gravör:  okänt

Typ 11613högervänt porträttendast off. saml?
(SM-bokens foto)