Typsida – Hertig Johan – 4 Mark typ 3

Buktiga sköldar

Myntfakta:

Söderköping     1614 och 1617     19,75 g     39-43 mm     82,1% silver

Myntmästare:  David Kohl         

Gravör:  okänt

Typ 3:11614S
Typ 3:21617endast off.saml?
(Foto MISAB 15)