Raritetssidan – Hertig Johan – 1 Öre 1617 (felstavning – MONTA)

ex 1.

kvalitet 01, “rengjord, obetydligt svagpräglad”

MISAB 13 (2015) –>?

(Foto MISAB 13)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “ojämn plants, delvis svagpräglad, korroderad”

Sven Svenssons samling (ss1799) –> SNF 158 (2009) –>?

(Foto SNF 158)

ex 3.

ET:s samling

(privat foto)