Typsida – Hertig Johan – 1 Öre

Myntfakta:

Vadstena och Söderköping     1615-1617     1,62 g     18,5-21 mm     25% silver

Myntmästare:  David Kohl          

Gravör:  okänt

Typ 1:1utan årvalör på sidan om lejonetRRRR
Typ 1:2autan årvalör under lejonetIOHANfler än 15 ex
Typ 1:2butan årvalör under lejonetIOHNRRR
Typ 1:2cutan årvalör RÖ 1 under lejonetRRRR
Typ 1:3autan årutan valörMONETARR
Typ 1:3butan årutan valörMONTARRRR
Typ 1:4a1617med valörIOHANfler än 15 ex
Typ 1:4b1617med valörIHAN0 kända ex
Typ 1:4c1617med valörIOIANRRRR
Typ 1:4d1617med valörMONTARRR
Typ 1:4e1617med valörSVCIAERRRR
Typ 1:4f“1671”med valörRRR
Typ 1:5“17”med valörendast off.saml?
Typ 1:6a“17”utan valörMONETAfler än 15 ex
Typ 1:6b“17”utan valörMONTARRRR
Typ 1 med valören bredvid lejonet. (privat foto)
Typ 2a utan årtal och felstavningar men med valören under lejonet. (Foto MISAB 22)
Typ 2b med felstavningen IOHN. (Foto Ahlström 39)
Typ 2c med den bakvända valören RÖ 1. Ettan syns dock dåligt på detta ex.(Foto Bonde 3)
Typ 3a som saknar både årtal och valör. (Foto MISAB webb 39)
Typ 3b som liksom föregående saknar årtal och valör, men på frånsidan är MONETA felstavat. Denna felstavning återfinns även på typ 4d och 6b nedan
Typ 4a med årtal och valör på plats samt inga felstavningar. (Foto MISAB 13)
Typ 4c med stavningen IOIAN. Möjligen har även denna variant MONTA på frånsidan. (privat foto)
Typ 4d med årtalet 1617 och felstavningen MONTA. (Foto MISAB 13)
Typ 4e med felstavningen SVCIAE. (privat foto)
Typ 4f med det felpunsade årtalet 1671. (Foto MISAB 13)
Typ 5 med årtalet 17 och valören under lejonet. Inga kända ex i privat ägo. (Bild från Jonas Rundbergs uppsats)
Typ 6a med årtalet 17, utan valör och med den vanliga stavningen MONETA. (Foto MISAB 38)