Typsida – Hertig Johan – 1 Öre

Myntfakta:

Vadstena och Söderköping     1615-1617     1,62 g     18,5-21 mm     25% silver

Myntmästare:  David Kohl          

Gravör:  okänt

ÅrVariant 1Variant 2Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:1utan årvalör på sidan
om lejonet
6a4bRRRR
Typ 1:2autan årvalör under
lejonet
IOHAN6b4aganska vanlig
Typ 1:2butan årvalör under
lejonet
IOHN6c4aRRR
Typ 1:2cutan årvalör under
lejonet
valör RÖ 16l4aRRRR
Typ 1:3autan årutan valörMONETA6m4cRR
Typ 1:3butan årutan valörMONTA4cRRRR
Typ 1:4a1617valör under
lejonet
IOHAN6d7aganska vanlig
Typ 1:4b1617valör under
lejonet
IHAN6e7aRRRR
Typ 1:4c1617valör under
lejonet
IOIAN7aRRRR
Typ 1:4d1617valör under
lejonet
SVCIAE6f7aRRR
Typ 1:4e1617valör under
lejonet
MONTA6g7aRRR
Typ 1:4f“1671”valör under
lejonet
6j7dRRR
Typ 1:5“17”valör under
lejonet
6h7bendast off.saml?
Typ 1:6a“17”utan valörMONETA6i7cganska vanlig
Typ 1:6b“17”utan valörMONTA7cRRRR
Typ 1 med valören bredvid lejonet. (privat foto)
Typ 2a utan årtal och felstavningar men med valören under lejonet. (Foto MISAB 22)
Typ 2b med felstavningen IOHN. (Foto Ahlström 39)
Typ 2c med den bakvända valören RÖ 1. Ettan syns dock dåligt på detta ex.(Foto Bonde 3)
Typ 3a som saknar både årtal och valör. (Foto MISAB webb 39)
Typ 3b som liksom föregående saknar årtal och valör, men på frånsidan är MONETA felstavat. Denna felstavning återfinns även på typ 4d och 6b nedan
Typ 4a med årtal och valör på plats samt inga felstavningar. (Foto MISAB 13)
Typ 4b med IHAN. (privat foto)
Typ 4c med stavningen IOIAN. Möjligen har även denna variant MONTA på frånsidan. (privat foto)
Typ 4d med årtalet 1617 och felstavningen MONTA. (Foto MISAB 13)
Typ 4e med felstavningen SVCIAE. (privat foto)
Typ 4f med det felpunsade årtalet 1671. (Foto MISAB 13)
Typ 5 med årtalet 17 och valören under lejonet. Inga kända ex i privat ägo. (Bild från Jonas Rundbergs uppsats)
Typ 6a med årtalet 17, utan valör och med den vanliga stavningen MONETA. (Foto MISAB 38)