Raritetssidan – Hertig Johan – 1 Riksdaler 1617 med stort porträtt

Porträttjämförelse

Stort respektive litet porträtt. Lägg även märke till att när det är stort porträtt så har man råkat punsa in D i DVX bakvänt.

ex 1.

kvalitet 1+

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 113 (1898) –> Herman Vogels samling (1898-1925) –> Gunnar Ekströms samling (1925-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 12 (1976) –> Per Matsson –>?–> SNF 139 (1999) –> Nordlinds Mynthandel (1999-2006) –> Nordlinds auktion 2006 –>?

Förutom att porträttet är så stort att huvudet vidrör den inre ringen så har man även råkat punsa in ett bakvänt D i DVX i den yttre omskriften. (Foto Ahlström 12)

ex 2.

kvalitet 1+

Samlung Sigismund von Oesterreich del 2 –> Hess auktion 11/7 1933 –>?–> Ahlström 34 (1986) –> Ahlströms lagerkatalog 65 (1987) –>?–> Myntgalleriet 2 (1994) –>?

Kantskadan kl. 11 på frånsidan är lätt att känna igen. (Foto Ahlström 34)

ex 3.

“very fine”

Lars Emil Bruuns samling –> Hess auktion 1914 –>?–> Claes-Olof Algårds samling –> Karl Erik Schmitz samling (1979-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich nr 515 (1989) –> Ulf Ottosson som ombud –> Louis Collins, USA –> Heritages Rare Coin Gallery (1989-1991) –> SBC auktion 28 (1991) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 4.

kvalitet 1+, “obetydliga kantslag”

MISAB 41 (2022) –>?

(Foto MISAB 41)

ex 5.

Adolf Cahn, Frankfurt, auktion 45 (1921) –> Martin Anderssons samling –> Boberg 17 (1930) –>?–> Lars Mikaels samling –> Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1:225 (1966) –> Harry Glück –>?–> Ahlström 32 (1985) –>?–> Ahlström 56 (1997) –>?–> Nordlinds Mynthandel (2001) –> Ove Karlssons samling (2001-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Ahlström 32)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “varit infattad”

Ahlström 31 (1985) –>?–> Hirsch 38 (1989) –> Jan Anderssons samling (1989-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –>?

(Foto Ahlström 31)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “stor plantsspricka”

Holmberg 82 (1909) –> Otto Smiths samling (1909-1935) –> i Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –> Rolf Sjöbergs samling (1977-1989) –> Ahlström 40 (1989) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 9.

kvalitet 1/1+

Christer Berggrens samling –> MISAB 21 (2017) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 21)