Raritetssidan – Hertig Johan – 1 Öre 1617 med valör och årtalet “17”

I Jonas Rundbergs inventering av Hertig Johans mynt hittades inga exemplar i privat ägo. Däremot finns ett ex på KMK och ett andra ex på Läckö slott. I gamla SM-boken betecknas varianten som sm 7b och den referensen användes i Antikören 6 (se nedan) och i Ahlström 19, men det är sannolikt att detta var felskrivningar.

ex. Antikören 6 (1988)

kvalitet 1/1+, “bläckskrift”

Enligt Antikören skulle alltså valören finnas under lejonet, men det kan man ju inte se på bilden. (Foto Antikören 6)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 19 (1979) kvalitet 1/1+