Raritetssidan – Gustav III – Guldmynt

1 Dukat

1771                              2 kända ex     sm 1

1771 Ädelfors           17 kända ex     sm 2

1772                              6 kända ex     sm 3

1772 Ädelfors                    1 känt ex       sm 4

1773                               7 kända ex     sm 5

1773 Ädelfors                    0 kända ex     sm 6

1774 Fehrmans porträtt        2 kända ex     sm 7

1774                               7 kända ex     sm 7

1774 Ädelfors                    2 kända ex     sm 8

1775                              6 kända ex     sm 9

1776                              16 kända ex     sm 10

1776 Ädelfors                    0 kända ex     sm 11

1777                    fler än 24 kända ex     sm 12

1777 Ädelfors                    0 kända ex     sm 13

1778                               10 kända ex     sm 14

1778 Ädelfors                    4 kända ex     sm 15

1779                              3 kända ex     sm 16

1779 Ädelfors                    0 kända ex     sm 17

1780                               4 kända ex     sm 18

1781                             7 kända ex     sm 19

1781 Lärlingsporträtt       5 kända ex     sm 19

1781 Ädelfors                     2 kända ex       sm 20

1782/79                          16 kända ex     sm 21 var

1782                              5 kända ex     sm 21

1782 Ädelfors                    0 kända ex     sm 22

1783                             15 kända ex     sm 23

1783 Ädelfors                    4 kända ex     sm 24

1784                              3 kända ex     sm 25

1784 Ädelfors                    1 känt ex       sm 26

1785                              2 kända ex     sm 27

1785 Ädelfors                    0 kända ex     sm 28

1786                              11 kända ex     sm 29

1786 Ädelfors                    0 kända ex     sm 30

1787                              11 kända ex     sm 31

1788                               3 kända ex     sm 32

1789/87 Ljungbergers porträtt 1 känt ex sm 33 var

1789/87 Fehrmans porträtt        6 kända ex     sm 33 var

1789                              10 kända ex     sm 33

1790                               4 kända ex     sm 34

1791                               10 kända ex     sm 35

1792                               5 kända ex     sm 36