Raritetssidan – Gustav III – 1 Dukat 1784 (Ädelfors)

ex 1. 

kvalitet 1+

KMK –> Hirsch 2 (1970) –> Åke Järnums samling (1970-1979) –>?

Det var alltså inte Svenssons mynt som såldes på auktionen utan ett utbytesmynt i sämre kvalitet från KMK. Svenssons ex gick i stället till KMK:s samlingar. Det var Järnum som köpte både denna och Ädelforsdukaten 1781 på samma auktion. Han dog 1979 och vad som sedan hände med mynten är inte känt. De har i alla fall inte varit ute till offentlig försäljning sedan dess. (Foto Hirsch 2)

Andra kända försäljningar

ex. Karl Fogelsangs auktion 1925

ex. Sven Svenssons samling (-1970) –> KMK

(Foto från Karl Fugelsangs auktion)