Typsida – Gustav III – 1 Dukat (Typ 2)

Guld från Ädelfors i Småland

Myntfakta:

Stockholm     1771-74, 1776-79 och 1781-86   3,48 g   ca 20,5 mm    97,6% guld     diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: 12797 ex

Myntmästare:  Albrekt Lindberg (mm AL)  1771-1773

                Olof Lidijn (mm OL)  1774-1786

Myngravörer:  Karl Gustav Fehrman  1771-1774

                Gustav Ljungberger  1776-1786

mm AL     Fehrmans porträtt

     Typ 2:1.     1771     (1566 ex)      sm 2

     Typ 2:2.     1772     (1668 ex)      sm 4      RRRR

     Typ 2:3.     1773     (536 ex)       sm 6     ej i privat ägo

mm OL     Ljungbergers porträtt

     Typ 2:4.     1774     (987 ex)      sm 8      RRRR

     Typ 2:5.     1776     (382 ex)       sm 11     ej i privat ägo

     Typ 2:6.     1777     (230 ex)      sm 13      ej i privat ägo

     Typ 2:7.     1778     (4075 ex)      sm 15      RRR

     Typ 2:8.     1779     (800 ex)       sm 17     ej i privat ägo

     Typ 2:9.     1781     (500 ex)       sm 20     RRRR

     Typ 2:10.     1782     (300 ex)      sm 22      ej i privat ägo

     Typ 2:11.     1783     (500 ex)       sm 24     RRR

     Typ 2:12.     1784     (403 ex)       sm 26     RRRR

     Typ 2:13.     1785     (160 ex)       sm 28     ej i privat ägo

     Typ 2:14.     1786     (690 ex)       sm 30     ej i privat ägo

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto Hagander 1)